บริษัท ซิสเต็มลิงค์ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด (CCTV), Access Control, Fire Alarm, Computer Network และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ ไอที อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การประชุมต่างๆ เช่น Projector, Screen, Visualizer, Interactive Board เป็นต้น โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในระบบต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของท่านภายใต้นโยบาย ความพอใจของลูกค้าและคู่ค้าคืองานของเรา