บริการของเรา

ระบบกล้องวงจรปิด Network / Analog

ระบบ Access Control / Time Attendance

ระบบ Multimedia/ ห้องประชุม

ระบบ Network / Fiber Optic

ระบบ ฺBarrier & Car Park System

บริษัท ซิสเต็มลิงค์ โซลูชั่น จำกัด

ดำเนินธุจกิจในการให้คำปรึกษา และแนำนะการออกแบบ วางระบบติดตั้งและเป็นผู้จัดจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, Access Control, Fire alarm, Computer Networkและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุกรณ์การประชุมต่างๆ เช่น Project, screen, Visualizer และ Interctive Board เป็นต้น โดยจะออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในระบบต่างๆ ภายใต้นโยบาย ความพอใจของลูกค้าและคู่ค้าคืองานของเรา

ตัวอย่าง
ผลงานของเรา